PROFIVAC
НАЈДОБРА
ЦЕНТРАЛНА ПРАВОСМУКАЛКА

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ
Girl in a jacket

ЗА НАС

Компанијата Текно терм на пазарот е позната како изведувач на системи за греење, водовод, канализација, климатизација, соларни системи со врвен квалитет. Унитерм врши и инсталирање на централни правосмукалки, кои се новина на македонскиот пазар.Компанијата е дистрибутер на материјали и елементи (фитинг и цевки) за централни правосмукалки од швајцарската компанија ProfiVac, како и за вградени wc казанчиња од VIEGA Германија.Гаранција за квалитетот на работите што ги изведуваме е постојаното следење на модните трендови и светските достигнувања во оваа област, високиот квалитет на материјалите и елементите што ги вградуваме, како и високата стручност на нашиот тим кој ги изведува овие системи, кој за тоа има долгогодишно искуство.

Girl in a jacket

Услуги

Girl in a jacket

ИЗВЕДУВАЊЕ

Системи за греење
Водовод
Канализација
Климатизација
Соларни системи

Girl in a jacket

ИНСТАЛИРАЊЕ

Централни правосмукалки

Girl in a jacket

ДИСТРИБУЦИЈА

Материјали и елементи за централни правосмукалки Profivac
Вградени WC казанчиња

НАЈДОБРА ЦЕНТРАЛНА ПРАВОСМУКАЛКА

Наши проекти

Контакт

Loading
Your message has been sent. Thank you!

Loading
Your quote request has been sent successfully. Thank you!

Телефон:

+389 70 229 284

Е-пошта:

uni-term@hotmail.com

Локација:

Седек Костоски б.б., Гостивар